Fréttir

Stúdentaráð auglýsir eftir umsóknum í stjórn Félagsstofnunar stúdenta

Stúdentar eiga þrjá fulltrúa í stjórn Félagsstofnunar stúdenta sem sitja til tveggja ára í senn. Skipað var síðast í stjórn árið 2019 og er því kominn tími á að gera það aftur. Samkvæmt reglugerð fyrir Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands er stjórnin skipuð fimm einstaklingum til tveggja ára: mennta- og menningarmálaráðuneytið skipar einn aðalfulltrúa og einn varafulltrúa, háskólaráð skipar einn aðalfulltrúa og einn varafulltrúa og Stúdentaráð skipar þrjá aðalfulltrúa og þrjá varafulltrúa.  

Hæfniskröfur

 • Áhugi á Stúdentaráði og þekking á málefnum stúdenta
 • Reynsla af hagsmunabaráttu stúdenta er kostur 
 • Virk þátttaka í háskólasamfélaginu er kostur
 • Þekking á stjórnsýslu Háskóla Íslands er kostur
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Geta til að tjáningar í ræðu og riti á íslensku 

Ætlast er til þess að umsækjandi stundi ekki nám við Háskóla Íslands á skipunartímanum og beri hag stúdenta og Félagsstofnunnar stúdenta fyrir brjósti. 

Kynningarbréf ásamt ferilskrá með upplýsingum um meðmælendur skal skila á netfang Stúdentaráðs shi@hi.is. Samkvæmt 7. gr laga Stúdentaráðs skal hver fulltrúi ásamt varafulltrúa kjörinn sérstaklega og því eru umsækjendur beðnir um að gera grein fyrir varafulltrúa í umsókn sinni. Umsóknarfrestur er til 23:59 þann 23. júní 2021 og eru umsóknir sem berast eftir þann tíma ekki teknar gildar.  

Staða framkvæmdastjóra Stúdentaráðs laus til umsóknar

– FRAMLENGDUR UMSÓKNARFRESTUR –

Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir stöðu framkvæmdastjóra lausa til umsóknar. 

Framkvæmdastjóri tekur þátt í að vinna að skilvirkum og góðum starfsháttum á skrifstofu Stúdentaráðs. Framkvæmdastjóri gætir fjármuna og eigna Stúdentaráðs, vinnur að hagkvæmni í fjárútlátum og miðlar upplýsingum til skrifstofu og Stúdentaráðs. 

Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón með fjármálum Stúdentaráðs, umsjón með rekstri skrifstofu Stúdentaráðs, þar með talið tímaskráningum starfsfólks Stúdentaráðs og greiðslu launa. Hann sér um samningsgerðir á vegum Stúdentaráðs og eftirfylgni þeirra, sér um auglýsingasöfnun í útgefið efni Stúdentaráðs ásamt því að rita fundargerðir Stúdentaráðs og stjórnar Stúdentaráðs. Auk þess tekur framkvæmdastjóri þátt í daglegum störfum skrifstofunnar í samráði við forseta.

Hæfniskröfur:

 • Áhugi á Stúdentaráði og málefnum stúdenta auk virkrar þátttöku í háskólasamfélaginu.
 • Þekking og reynsla á fjármálum og bókhaldi.
 • Þekking á bókhaldshugbúnaði er kostur.
 • Þekking á stjórnsýslu Háskóla Íslands er kostur.
 • Vilji og geta til þess að vinna með Stúdentaráðsliðum, starfsfólki skrifstofu Stúdentaráðs og öðrum hagsmunaaðilum ráðsins.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Reynsla af viðburðastjórnun er kostur.
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er skilyrði. 
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
 • Menntun sem nýtist í starfi er kostur.
 • Önnur þekking og reynsla sem nýtist í starfi.

 

Framkvæmdastjóri er ráðinn í 40-50% starf út starfsár Stúdentaráðs, eða til 31. maí 2022. og fást nánari upplýsingar um starfið hjá núverandi framkvæmdastjóra Stúdentaráðs í síma 570-0856 eða á netfangið shi@hi.is.

Kynningarbréf ásamt ferilskrá og meðmælum skal senda í tölvupósti á netfang ráðsins: shi@hi.is merkt „Framkvæmdastjóri SHÍ“. Umsóknarfrestur er til kl. 23:59 þann 27. júní 2021. Umsóknir sem berast síðar verða ekki teknar til greina.

Staða verkefnastjóra hjá Stúdentaráði laus til umsóknar

Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir stöðu verkefnastjóra lausa til umsóknar. 

Um er að ræða tveggja mánaða starf á réttindaskrifstofu Stúdentaráðs við að annast kortlagningu á fjárhagsstöðu stúdenta hérlendis. Hlutverkið felur í sér að afla upplýsinga og gagna um réttindi stúdenta innan velferðarkerfisins og er markmiðið að fá betri mynd af stöðu þeirra við mismunandi félagslegar aðstæður. Þá skal sérstaklega skoða réttindi stúdenta til atvinnu- og tekjuöryggis, heilbrigðisþjónustu, menntunar  og félagslegrar þjónustu. Verkefnastjóri hefur umsjón með upplýsinga- og gagnaöfluninni í samráði við skrifstofu og stjórn Stúdentaráðs. 

Hæfniskröfur:

 • Áhugi á Stúdentaráði og málefnum stúdenta.
 • Þekking og reynsla á fjármálum, greiningarvinnu og hagrannsóknum
 • Menntun sem nýtist í starfi.
 • Önnur þekking og reynsla sem nýtist í starfi.
 • Vilji og geta til þess að vinna með stúdentaráðsliðum, starfsmönnum skrifstofu Stúdentaráðs og öðrum hagsmunaaðilum ráðsins.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Reynsla af stjórnun og stefnumótun er kostur.
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.

Verkefnastjóri er ráðinn í 100% starf frá 1. júlí til 31. ágúst eða eftir nánara samkomulagi. Nánari upplýsingar um starfið fást hjá forseta eða varaforseta Stúdentaráðs í síma 570-0856 eða á netfangið shi@hi.is. Nánar má lesa um áherslur Stúdentaráðs á student.is, undir Útgefnu efni og í tengslum við herferð Stúdentaráðs vegna fjárhagslegs öryggis stúdenta, Eiga stúdentar ekki betra skilið?

Kynningarbréf ásamt ferilskrá og meðmælum skal senda í tölvupósti á netfang ráðsins: shi@hi.is merkt „Verkefnastjóri SHÍ“. Umsóknarfrestur er til kl. 23:59 þann 20. júní 2021. Umsóknir sem berast síðar verða ekki teknar til greina.

Stúdentaráðsfundur 9. júní 2021

Miðvikudaginn 9. júní fer Stúdentaráðsfundur fram í Odda-101 og á Teams kl 17:00.

Samkvæmt 9. gr. laga Stúdentaráðs eru fundir ráðsins opnir öllum stúdentum við Háskóla Íslands. Þá skal auglýsa meðal stúdenta og er áhugasömum velkomið að mæta á fundi ráðsins. Óski almennur stúdent eftir að sækja fundinn í gegnum Teams skal senda beiðni þess efnis á shi@hi.is.

Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Stúdentaráðs, í síma 570-0850 eða í tölvupósti, shi@hi.is, ef spurningar vakna um fundinn eða dagskrá hans. Jafnframt er öllum stúdentum velkomið að hafa samband við skrifstofu Stúdentaráðs vakni spurningar um réttindi þeirra.

Fundardagskrá

 1. Fundur settur 17:00
 2. Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar (atkvæðagreiðsla) 17:00-17:05
 3. Tilkynningar og mál á döfinni 17:05-17:25
 4. Kynning á Aurora samstarfinu 17:25-18:05
 5. Verklagsreglur Stúdentaráðs (atkvæðagreiðsla) 18:05-18:25
 6. Hlé 18:25-18:35
 7. Tillaga um skipun starfshóps vegna Alþingiskosninga 2021 (atkvæðagreiðsla) 18:25-18:40
 8. Skipun fulltrúa stúdenta í gæðanefnd háskólaráðs (atkvæðagreiðsla) 18:40-18:50
 9. Önnur mál 18:50-19:00

 

Auglýst eftir fulltrúum í nefndir háskólaráðs

Samkvæmt 21. gr. laga Stúdentaráðs skal Stúdentaráð skipa fulltrúa stúdenta í nefndir háskólaráðs. Að þessu sinni er leitað að fulltrúa í framhaldsnámi í gæðanefnd auk áheyrnarfulltrúa í öryggisnefnd. Skipunartími beggja nefnda er til júní 2024. 

Hæfniskröfur eru eftirfarandi: 

 • Áhugi á Stúdentaráði og málefnum stúdenta
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Virk þátttaka í háskólasamfélaginu er kostur
 • Þekking á stjórnsýslu Háskóla Íslands er kostur

Stúdentaráð mun kjósa um fulltrúa í nefndirnar. Frekari upplýsingar um starfsemi nefndana má finna á heimasíðu Háskóla Íslands

Áhugasamir eru beðnir um að senda póst á shi@hi.is fyrir kl. 23:59 þann 8. júní næstkomandi. Umsókn skal fylgja ferilskrá og stutt kynning á umsækjanda, lýsing á áhuga hans á tilteknu nefndarstarfi og reynslu sem hann telur að komi að gagni í nefndinni. 

Möguleikar stúdenta í sumar

Stúdentaráð fagnar því að nú er búið að opinbera það sumarnám og þau sumarstörf sem verða stúdentum boðleg sumarið 2021.

Hyggst þú fara í sumarnám má finna frekari útlistun á framboði sumarnáms vef Háskóla Íslands hér.

Opnað verður fyrir umsóknir 17. maí og hefst kennsla þann 1. júní.

Fyrir þá sem vilja vinna í sumar er tilvalið að kynna sér þau störf sem Vinnumálastofnun er nú að auglýsa fyrir alla stúdenta 18 ára og eldri. Það eru um 2500 fjölbreytt störf í boði og má finna frekari upplýsingar um þau á vef Vinnumálastofnunar hér.

Stúdentaráð óskar stúdentum öllum gleðilegt sumar.

Skiptafundur Stúdentaráðsfundur 11. maí 2021

Þriðjudaginn 11. maí fer skiptafundur Stúdentaráðs fram í raunheimum og á Teams kl 17:00. Stúdentaráðsliðum gefst kostur á að sækja fundinn en vegna fjöldatakmarkana er okkur ekki unnt að bjóða gestum. Óski almennur stúdent eftir að sækja fundinn, skal senda beiðni þess efnis á shi@hi.is til að geta sent Teams fundarboð.

Samkvæmt 9. gr. laga Stúdentaráðs eru fundir ráðsins opnir öllum stúdentum við Háskóla Íslands. Þá skal auglýsa þá öllum stúdentum og er þeim því velkomið að mæta á fundi ráðsins.

Dagskrá fundarins má finna hér.

Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Stúdentaráðs, í síma 570-0850 eða í tölvupósti, shi@hi.is, ef spurningar vakna um fundinn eða dagskrá hans. Jafnframt er öllum stúdentum velkomið að hafa samband við skrifstofu Stúdentaráðs vakni spurningar um réttindi þeirra.

Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir í stöðu alþjóðafulltrúa og ritstjóra fyrir starfsárið 2021-2022

Alþjóðafulltrúi

Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir stöðu alþjóðafulltrúa starfsárið 2021-2022.

Alþjóðafulltrúa er ætlað að sinna þjónustu við erlenda nemendur við Háskóla Íslands í samstarfi við alþjóðasvið Háskóla Íslands og skrifstofu Stúdentaráðs.

Nánar um starfið:

Alþjóðafulltrúi hefur yfirumsjón með framkvæmd þjónustu skrifstofu Stúdentaráðs fyrir erlenda nemendur og hefur það hlutverk að gæta hagsmuna þeirra, auðvelda þeim að gerast virkir þátttakendur í háskólasamfélaginu, svara fyrirspurnum og veita aðra aðstoð.

Alþjóðafulltrúi er trúnaðarmaður erlendra nemenda við Háskóla Íslands og skal veita viðtöl, símaþjónustu og svara tölvupóstum eftir þörfum þeirra. Í samvinnu við skrifstofu alþjóðasviðs hefur alþjóðafulltrúi milligöngu um að verða erlendum nemendum úti um tengilið (mentor) úr hópi nemenda Háskóla Íslands. Þá aðstoðar alþjóðafulltrúi skrifstofu alþjóðasviðs við skipulagningu viðburða, s.s móttöku erlendra nemenda og Alþjóðadaga Háskóla Íslands. Auk þess tekur alþjóðafulltrúi þátt í daglegum störfum skrifstofu Stúdentaráðs í samráði við forseta ráðsins.

Alþjóðafulltrúi starfar einnig sem fulltrúi stúdenta innan alþjóðlega samstarfsnetsins Aurora. Hann hefur umsjón með verkefnum þar, starfar með tengiliðum Aurora innan Háskóla Íslands og aðstoðar við verkefni sem þau fela honum. Hann sér einnig um undirbúning fyrir ráðstefnur og fleiri viðburði tengdum Aurora og tekur þátt eins og við á.

Staða alþjóðafulltrúa er tveggja ára gömul og því mikilvægt að einstaklingurinn sem tekur við henni sé hugmyndaríkur og tilbúinn að vinna með Stúdentaráði að því að móta stöðuna frekar.

 

Æskilegt er að alþjóðafulltrúi uppfylli eftirfarandi hæfniskilyrði:

 • Áhugi á Stúdentaráði og málefnum stúdenta auk virkrar þátttöku í háskólasamfélaginu
 • Þekking og reynsla af alþjóðastarfi er kostur
 • Þekking á stjórnsýslu Háskóla Íslands er kostur
 • Þekking á Aurora samstarfsnetsins er kostur
 • Reynsla af viðburðastjórnun er kostur
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Önnur tungumálakunnátta er kostur
 • Reynsla af stefnumótun er kostur
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

 

Alþjóðafulltrúi er 50% staða og er hann ráðinn til eins árs með möguleika á áframhaldandi starfi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. júní 2021. Nánari upplýsingar um starfið má finna hjá Emily Reise, núverandi alþjóðafulltrúa, á internationalcommittee@hi.is eða shi@hi.is.

Kynningarbréf ásamt ferilskrá og upplýsingum um umsagnaraðila skal skila í gegnum tölvupóst á netfang Stúdentaráðs shi@hi.is merkt „Alþjóðafulltrúi SHÍ 2021-2022.“

Umsóknarfrestur rennur út 14. maí 2021, klukkan 13:00. Umsóknir sem berast eftir þann tíma eru ekki teknar gildar.

 

 

Ritstjóri

Stúdentaráð Háskóla Íslands auglýsir stöðu ritstjóra Stúdentablaðsins starfsárið 2021-2022.

Nánar um starfið:

Ritstjóri hefur yfirumsjón með útgáfu Akademíunnar sem gefin er út í byrjun skólaársins og Stúdentablaðsins sem gefið er út fjórum sinnum á skólaári, tvö blöð á hvoru misseri. Nánari tímasetning fer eftir ákvörðun ritstjóra og skrifstofu Stúdentaráðs. Ritstjóri aðstoðar við auglýsingasöfnun en framkvæmdastjóri Stúdentaráðs hefur yfirumsjón yfir henni sem og rekstri blaðsins.

Ritstjóri skipar í ritstjórn og stýrir störfum hennar. Ritstjóri er einnig ábyrgur fyrir því að birta efni úr Stúdentablaðinu á heimasíðu Stúdentablaðsins og sér um dreifingu blaðsins.

 

Æskilegt er að ritstjóri uppfylli eftirfarandi hæfniskilyrði:

 • Þekking og áhugi á málefnum stúdenta
 • Reynsla af fjölmiðla- og útgáfustörfum
 • Reynsla af grafískri hönnun er kostur
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Þekking á vefumsjón er kostur
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
 • Vilji til að vinna með Stúdentaráðsliðum, starfsmönnum skrifstofu Stúdentaráðs og öðrum hagsmunaaðilum ráðsins
 • Menntun sem nýtist er kostur

Ritstjóri er ráðinn í 20% vinnu yfir tímabilið 1. júní 2021 til 1. september 2021 og hlutfallið eykst í 30% yfir tímabilið 1. september 2021 til 1. júní 2022. Upphaf starfstíma getur þó verið sveigjanlegur eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar um starfið má fá hjá Hólmfríði Maríu Bjarnardóttur, núverandi ritstjóra Stúdentablaðsins, á studentabladid@hi.is eða shi@hi.is.

Kynningarbréf ásamt ferilskrá og upplýsingum um umsagnaraðila skal skila í gegnum tölvupóst á netfang Stúdentaráðs shi@hi.is merkt „Ritstjóri Stúdentablaðsins 2021-2022“. Auk þess er æskilegt að sýn umsækjanda á Stúdentablaðinu og hugmyndir um útgáfur á starfstímabilinu komi fram, og sýnishorn af vinnu sinni ef viðkomandi hefur gegnt ritstörfum áður.

Umsóknarfrestur rennur út 14. maí 2021, klukkan 13:00. Umsóknir sem berast eftir þann tíma eru ekki teknar gildar.

 

Yfirlýsing Stúdentaráðs Háskóla Íslands vegna nýrra úrræða stjórnvalda vegna COVID-19

Í dag tilkynntu stjórnvöld ný úrræði vegna COVID-19 sem ná m.a. til geðheilbriðismála, grunnframfærslu framfærslulána, sumarlána og frítekjumarksins hjá Menntasjóði námsmanna. Stúdentaráð Háskóla Íslands fagnar auknu fjármagni eyrnamerkt geðheilbrigðismálum en lýsir yfir verulegum vonbrigðum með tímabundna hækkun grunnframfærslunnar. Stúdentaráð hefur ítrekað bent á að aðgerðirnar sem boðaðar eru fyrir stúdenta hafi raunar einungis verið miðaðar að ákveðnum stúdentahópum og verið til skemmri tíma. Enn og aftur eru kjör stúdenta látin sitja á hakanum og engar langtímalausnir til frambúðar sjáanlegar, sem lýsir skilningsleysi á stöðu stúdenta og skort á pólitískum vilja. Eiga stúdentar ekki betra skilið?

Menntasjóður námsmanna

Stúdentar hafa kallað eftir að lágmarki 17% hækkun á grunnframfærslu framfærslulána hjá Menntasjóði námsmanna, til að samsvara dæmigerðu neysluviðmiði félagsmálaráðuneytisins. Stjórnvöld hafa aftur á móti boðað tímabundna hækkun á grunnframfærslunni sem nær einungis til þeirra stúdenta sem þéna minna en frítekjumarkið (1.410.000 kr.) á ári. Stúdentaráð er vonsvikið að hækkunin hafi ekki verið hærri og að hún nái einungis til ákveðins hóps stúdenta en ekki til allra þeirra sem taka framfærslulán. Þykir ráðinu það sérstaklega athugavert að eftir að Menntasjóður námsmanna varð settur á fót hafi nú í þrígang verið litið framhjá erfiðri fjárhagsstöðu stúdenta. Ráðið minnir á að á meðan endurskoðun kerfisins stóð á, þá lagði ráðið gríðarlega áherslu á að skýr fyrirmæli til stjórnar Menntasjóðsins væru í lögum sjóðsins um endurskoðun grunnframfærslunar milli ára, til þess að krafa yrði gerð um að stjórn gripi til aðgerða þegar þess væri þörf. Ekki var orðið við þeirri beiðni. 

Því til viðbótar stendur það óbreytt að frítekjumarkið fimmfaldast fyrir þau sem af vinnumarkaði koma eða hafa ekki verið á námslánum síðustu sex mánuði. Stúdentaráð er ennþá þeirrar skoðunar að fimmföldun frítekjumarksins eigi að ná til allra. Þá bendir ráðið á að þó að lágmarks námsframvindukrafa vegna náms yfir sumarið sé ein ECTS-eining þá er upphæð lánsins háð fjölda eininga sem stúdent klárar. Fáir stúdentar líta á námslán sem lausn við fjárhagsvanda sínum og veigra sér frá frekari skuldsetningu.

Geðheilbrigðismál

600 milljónum verður ráðstafað til geðheilbrigðismála fyrir börn og ungmenni til að mæta aukinni eftirspurn vegna faraldursins. Liður í því er að efla þjónustuna á háskólastiginu sem Stúdentaráð fagnar mjög enda er ráðinu annt um líðan stúdenta í námi og hafa Stúdentaráð og skólastjórnendur Háskóla Íslands verið samstíga í að tala fyrir auknum stuðningi í málaflokkinn.

Í kjölfar hertra aðgerða þann 24. mars sl. áttu fulltrúar Stúdentaráðs fund með mennta- og menningarmálaráðherra, lýstu þar yfir áhyggjum varðandi líðan stúdenta og óskuðu eftir aðgerðum. Á fundi með fulltrúum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins þann 21. apríl sl. gerði forseti Stúdentaráðs grein fyrir stöðunni í Háskóla Íslands, sem er sú að eftirspurnin eftir viðtalsmeðferðum í sálfræðiþjónustu og í hópmeðferðir hefur orðið töluvert meiri samanborið við fyrri ár og umfram getu til að koma til móts við hana. Slíkar aðstæður hafa aldrei orðið áður í rúmlega 30 ára sögu sálfræðiþjónustu Háskóla Íslands.

Kjör á skrifstofu Stúdentaráðs 2021-2022

Isabel Alejandra Díaz var í kvöld endurkjörin forseti Stúdentaráðs Háskóla Íslands. Kosningin fór fram á sérstökum kjörfundi ráðsins í gegnum fjarfundabúnað en ný Réttindaskrifstofa og nýkjörið Stúdentaráð munu formlega taka til starfa eftir skiptafund í maí. Isabel hlaut fyrst kjör í forseta Stúdentaráðs vorið 2020 og var þá fyrsti einstaklingurinn af erlendum uppruna til að gegna stöðu forseta Stúdentaráðs frá upphafi, á 100 ára afmælisári Stúdentaráðs, en ættir Isabel má rekja til Mið-Ameríku ríkisins El Salvador. Í ár er aftur brotið blað í sögunni þar sem Isabel er fyrsta konan til að gegna embætti forseta Stúdentaráðs tvö ár í röð. 

Isabel leiddi framboðslista Röskvu í kosningum meðal stúdenta til háskólaráðs HÍ og hlaut kjör með flest greidd atkvæði í mars 2020. Hún hefur því samhliða störfum sínum sem forseti Stúdentaráðs sl. ár einnig setið í háskólaráði og mun halda áfram að gera svo næsta árið. Isabel hefur áður setið sem varafulltrúi í Stúdentaráði og sviðsráðum, starfsárið 2018-2019 sinnti hún stöðu varafulltrúa á Hugvísindasviði og á Félagsvísindasviði starfsárið 2019-2020. 

Isabel útskrifaðist með BA gráðu í stjórnmálafræði og spænsku sem aukagrein frá Háskóla Íslands í júní 2020. Meðfram náminu starfaði hún hjá Endurmenntun HÍ, UNICEF og var verkefnastýra Tungumálatöfra 2017-2018, sumarnámskeiðs fyrir tví- og fjöltyngd börn á Ísafirði. Þá útskrifaðist Isabel frá Menntaskólanum á Ísafirði árið 2016 og hlaut þrenn verðlaun fyrir hæstu meðaleinkunnir, og var í kjölfarið fjallkona Ísafjarðbæjar 17. júní 2016.

“Síðastliðið ár hefur með skýrum hætti sýnt að rödd stúdenta er mikilvæg, en líka að oftar en ekki þurfi virkilega að vinna fyrir henni. Komandi ár er ekki síður fullt af áskorunum, á sama tíma og við drögum lærdóm af faraldrinum munum við halda áfram að takast á við áhrif hans. Erfið staða stúdenta á vinnumarkaði og innan námslánakerfisins eru málefni sem munu áfram krefjast vandaðrar hagsmunagæslu ásamt því að endurvekja verði önnur mál. Ég er full af eldmóði, þakklæti og tilhlökkunnar fyrir komandi starfsári.” segir Isabel

 

Á kjörfundi voru einnig kjörnir eftirfarandi fulltrúar á Réttindaskrifstofu SHÍ:

Varaforseti: Sara Þöll Finnbogadóttir, fráfarandi Lánasjóðsfulltrúi Stúdentaráðs 2020 – 2021.

Hagsmunafulltrúi: Jessý Rún Jónsdóttir, einnig fulltrúi stúdenta í Háskólaráði 2020 – 2022. 

Lánasjóðsfulltrúi: Vífill Harðarson